Mijn Hangaar
Categorieën

Over ons!

Home

Is tot stand gekomen en in de lucht gebracht naar aanleiding van een enthousiaste piloot welke zijn vliegtuig in de zomer van 2010 overgevlogen had vanuit Amerika en al snel tot de ontdekking kwam dat het vergaren van informatie betreffende het vliegen in Nederland en België alsook in Europa toch niet zo eenvoudig bleek om al deze informatie te vinden op 1 website.Hierdoor is hij een webpagina gaan maken voor zichzelf met daarop de belangrijkste informatie welke hij nodig had om deze overal on-line te kunnen raadplegen.
Al snel werd duidelijk dat de beschikbare aangeboden informatie van een dusdanige aard was, dat met één pagina dit niet te verwezenlijk was daar er toch nog veel informatie van diverse andere websites moest worden gehaald. Dit deed hem besluiten een volledig Nederlandstalige website te open onder de nam Vliegtuigentekoop.nl wat echter binnen enkele maanden uitgroeide tot een informatie website van meer dan 80 categorieën en meer dan 1000 pagina’s. Veel tijd en werk waren er dan ook mee gemoeid om de website actueel te houden en de informatie up to date te houden.
Vliegtuigentekoop.nl bleef dan ook niet onopgemerkt en al snel melde de eerste nationale en internationale sponsors zich aan, wat resulteerde in nog meer bezoekers en mensen welke verzochten om ook hun advertentie te mogen plaatsen daar dit enkel nog mogelijk was via webmaster.
Inmiddels is de website uitgegroeid tot de website waar het vliegen begint. Einde 2011 werd dan ook hard gewerkt aan een nieuw en fris ontworpen website waarbij de categorieën en, de advertenties, maar bovenal de bezoekers, nog beter en efficiënter op de website naar de informatie kunnen surfen en zelf advertenties kunnen plaatsen en beheren. Dit heeft geresulteerd in de huidige website welke U nu bezoekt en welke dagelijks in functie's en informatie snel wordt uitgebreid.
Nieuw is daarbij dat tesamen met deze lancering tevens 3 geheel nieuwe website voor onze nationale en internationale bezoekers zijn gelanceerd onder de namen Aircraftauctions.eu Aircraftauctions.eu Aircrafts4Rent.eu en Vliegtuigentehuur.nl
Home

Gelanceerd December 2012

Home

Gelanceerd Mei 2014

Home

Gelanceerd Mei 2014

De verwachtingen van deze websites zijn dan ook hoog temeer het adverteren geheel gratis is Mede dank zij onze sponsers.Wij zijn blij dat wij vele spontane en enthousiasten reacties hebben ontvangen en nieuwe bedrijven zich meer en meer aanmelden om op één of beide websites te willen adverteren.
Wij wensen iedereen dan ook veel plezier op onze websites en staan graag ter uwer beschikking.
Team Vliegtuigentekoop.nl & Team Vliegtuigentehuur.nl
Team Aircraftauctions.eu  & Aircrafts4rent.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een handelsnaam van vandewiel Holding b.v.