Mijn Hangaar
Categorieën

Algemene voorwaarden!


Vliegtuigentekoop.nl Algemene Voorwaarden 

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG door voordat u start met Vliegtuigentekoop.nl. DOOR Vliegtuigentekoop.nl te gebruiken verklaart u dat u deze voorwaarden heeft AANVAARD. U dient vliegtuigentekoop NIET te GEBRUIKEN ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN. 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op Vliegtuigentekoop en Vliegtuigentekoop.nl. 
1. Algemene voorwaarden die van toepassing zijn aan iedereen welke gebruik maakt van de site of die verwijzen naar de site 
2. Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn voor adverteerders


1. Algemene voorwaarden die van toepassing zijn aan iedereen welke gebruik van de site of die verwijzingen naar de site maakt

1.1 Inhoud van de site 

Vliegtuigentekoop.nl heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Alle informatie op deze site met betrekking tot de aangeboden of gevraagde vliegtuigen, onderdelen, producten, diensten of verzoeken is ingevoegd door derde gebruikers. Deze derde gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor de juistheid en geldigheid van deze informatie.Vliegtuigentekoop.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de advertenties in welke vorm dan ook. 

1.2 Overeenkomst 

Op Vliegtuigentekoop.nl kunnen verkopers en kopers een bilaterale overeenkomst maken. Vliegtuigentekoop.nl is echter niet betrokken bij de oprichting van een dergelijke overeenkomst. 

1.3 Intellectuele eigendomsrecht
Vermenigvuldiging en / of verspreiding van materiaal van deze site, anders dan het downloaden van inhoud van de site op een enkele computer voor het doel van advertentie browsen, of andere dan de productie van gedrukte prenten van Vliegtuigentekoop.nl advertenties, is verboden. 
Verdeling van hardcopy prints van Vliegtuigentekoop.nl advertenties is alleen toegestaan als de tekst "Vliegtuigentekoop.nl"  duidelijk zichtbaar is op elke hardcopy.  
Alle rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen, lay-outs, databestanden, domeinnamen en handelsmerken, eigendom van Vliegtuigentekoop.nl en haar adverteerders. Als deze rechten worden geschonden, dan is het aan de adverteerder om actie te ondernemen tegen de overtreder (s). Vliegtuigentekoop.nl neemt geen deel aan deze, daar zij geen middelen om schending van rechten te voorkomen.
Vliegtuigentekoop.nl ontkent dan ook alle verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van beelden die zijn onderworpen aan het auteursrecht van derden. Als u het bezit van een auteursrecht op een beeld dat je gevonden hebt geüpload naar Vliegtuigentekoop.nl zonder uw toestemming, neem dan contact op met de betreffende adverteerder / verkoper.

1,4 SPAM
Het gebruik van persoonlijke gegevens van derden, zoals aanwezig op de site, mag alleen worden gebruikt met het oog op een overeenkomst met de adverteerder vast te stellen, met betrekking tot de inhoud van de advertentie. Gebruik van persoonlijke gegevens van derden is in geen geval toegestaanom 

  te sturen ongevraagd e-mail. 

  e-mail verzenden zonder intentie om een overeenkomst met betrekking tot de advertentie vast te stellen.    

  stuur commerciële e-mail. 

  e-mailadressen verzamelen van adverteerders voor welk doel dan ook.  

Overtreding van dit artikel legt, zonder waarschuwing en zonder rechterlijke tussenkomst, een 1.000 EUR boete per gebeurtenis. Vliegtuigentekoop.nl neemt geen verantwoordelijkheid als je zegt dat je een slachtoffer van SPAM zijn, geactiveerd of verspreid via de site.  

1.5 Uitsluiting

Vliegtuigentekoop.nl heeft het recht te ontzeggen u toegang tot de site, zonder voorafgaande kennisgeving, indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden.

1,6 Garantie

Vliegtuigentekoop.nl garandeert niet dat 

  Advertentie teksten juist zijn, nauwkeurig en waar. 
  aangeboden producten zijn van goede kwaliteit, veilig en niet in strijd zijn met enig recht. 
  de adverteerder is toegestaan om zaken met u te doen. 
  de site zal meestal probleemloos functioneren en vrij zijn van fouten.

 

1.7 Aansprakelijkheid Vliegtuigentekoop.nl ontkent ook alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor welke schade of verlies, veroorzaakt door het gebruik van de site. In het bijzonder zal Vliegtuigentekoop.nl nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies of schade aan wie zulks aangaat, veroorzaakt door 

 acties van bezoekers van de site, zoals de oprichting van een overeenkomst met betrekking tot advertenties
  het gebruik van de site (computer virussen en SPAM bijvoorbeeld ).
  storing van de site. 
 het feit dat de producten niet aan de specificaties voldoen zoals gepubliceerd op de site. 
  het feit dat de producten illegaal worden aangeboden. 
  de onmogelijkheid de site te gebruiken.
  het feit dat de producten verpand zijn.
  het feit dat derden een vordering op een product uit te oefenen.
  het feit dat de producten zijn gestolen.
  het feit dat adverteerders ontkennen of ontkrachten van een overeenkomst.  
  het feit dat adverteerders niet kunnen bestaan ??in de werkelijkheid.
  het feit dat de producten niet geleverd.   het feit dat producten niet kunnen bestaan ??in de werkelijkheid. 
  het feit dat de producten niet of niet meer beschikbaar is voor welke reden dan ook.
  advertenties die gênant of beledigend is.
  informatie op de site, wat niet juist is, geen feitelijke of illegaal.
  illegaal gebruik van de site door derden. 

 

1.8 Links 

Vliegtuigentekoop.nl biedt links naar andere sites voor het doel van uw comfort en / of welzijn. Toch zal Vliegtuigentekoop.nl niet aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies of schade, veroorzaakt door het bezoek van een gelinkte site.  

1,9 Protection 

U vrijwaard Vliegtuigentekoop.nl van elke vordering te beschermen door uzelf of door derden, die zijn veroorzaakt door of verband houden met het gebruik van deze site.

2. Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn adverteerders
Deze voorwaarden zijn van toepassing, samen met de hoofdstuk 1 termen, als u advertenties toevoegd aan de site. 

2,0 ADVERTEREN OP Vliegtuigentekoop.nl IS GEEN  Must , MAAR EEN  Privilege. 

2,1 tarieven 
Indiening van advertenties aan Vliegtuigentekoop.nl is in principe  gratis! 
Advertenties lopen tot u deze zelf verwijdert. Er is een vervaldatum na 18 maanden 

2,2 Site-inhoud
Iedere adverteerder zal ervoor zorgen dat de aangeboden of gezochte product wordt beschreven in overeenstemming met de werkelijkheid. Door het indienen van een advertentie geeft u Vliegtuigentekoop.nl toestemming om de informatie te publiceren met betrekking tot het product, op de site. 
De adverteerder zal de inhoud van de advertenties up-to-date houden .  Advertenties worden geacht te worden verwijderd , omdat ze niet meer geldig zijn, bijvoorbeeld als een vliegtuig is verkocht of  uit de is handel genomen. 
De adverteerder zal niet illegaal fotos uploaden, dat een copyright van derden bevat. Als u een auteursrechtelijk beschermde afbeelding wilt uploaden, moet u toestemming van de auteursrechthebbende voor het uploaden hebben. Door illegaal uploaden van een auteursrechtelijk beschermde afbeelding, kunt u worden onderworpen aan vervolging door de auteursrechthebbende.
Vliegtuigentekoop.nl heeft het recht om de inhoud van advertentie teksten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, indien deze de kwaliteit van de advertentie verbetert  in de ogen van Vliegtuigentekoop.nl.
Vliegtuigentekoop.nl heeft het recht om foto's en afbeeldingen te verwijderen zonder kennisgeving, indien het aantal beelden te groot is of als beelden niet van goede kwaliteit zijn bij de advertentie.
Vliegtuigentekoop.nl heeft het recht om de inhoud te veranderen of  van advertentie teksten te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving, indien wordt verwezen naar een ander kanaal of website die werkt op het gebied van handel of veiling van goederen van derden.
Advertenties die de verkoop van een specifiek en volledig luchtwaardige luchtvaartuigen adverteren, worden vrijgegeven binnen de rubriek gedeelte van de site.  
Advertenties die de verkoop van generieke vliegtuigen adverteren, kan onder omstandigheden worden vrijgegeven binnen het vliegtuigen gedeelte van de site. Zo'n inzending moet voorafgaande goedkeuring hebben van Vliegtuigentekoop.nl. Neem contact op met Vliegtuigentekoop.nl over uw verzoek, als je zou willen om dit te doen.

De adverteerder is het niet toegestaan om een vliegtuig advertentie te verwijderen , met als doel het opnieuw te plaatsen. Vliegtuigen die daadwerkelijk zijn gestegen in waarde, bijvoorbeeld na een revisie, zijn vrijgesteld van deze.


2,3 Advertentie verwijderen 

Vliegtuigentekoop.nl heeft het recht om elke advertentie te verwijderen van de site, zonder voorafgaande kennisgeving.Advertenties kunnen op elk gewenst moment worden verwijderen, maar zal dit doen in ieder geval doen als
De advertentie wordt vrijgegeven in een ongeschikte sectie.
De advertentie is meer dan een keer geplaatst.
De naam van de adverteerder blijkt een bijnaam, een valse naam of van een fictieve naam te zijn voorzien.
Verschillende advertenties beschrijven hetzelfde product. In het geval dat 2 of meer verschillende adverteerders hetzelfde vliegtuig publiceren, zal Vliegtuigentekoop.nl beslissen welke advertenties moeten worden verwijderd, en zal deze verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving nodig is.
De advertentie-inhoud schendt artikel 1.7 
De advertentie bestaat uit een vliegtuig dat is verwijderd en opnieuw ingevoegd na verwijdering.
De advertentie-inhoud is niet gerelateerd aan de luchtvaart. 
6 maanden zijn verstreken nadat de adverteerder heeft Ingelogd.
Ze zijn ingediend door een intermediair makelaar schijnbaar zonder toestemming van de werkelijke vliegtuig eigenaar.
Een vliegtuig prijskaartje aanzienlijk hoger ligt dan wat Vliegtuigentekoop.nl beschouwt als de markt bandbreedte voor dat type, met betrekking tot leeftijd, conditie en locatie. "Opportunist" verkopers in het bijzonder,lopen risico van verwijdering van hun advertentie.

2,4 account verwijderen 

Vliegtuigentekoop.nl zal, zonder voorafgaande kennisgeving en voor onbepaalde tijd,  elke adverteerder die in strijd met de Algemene Voorwaardensluiten, of die gedrag vertoont dat Vliegtuigentekoop.nl beschouwt niet-overeenstemming te zijn met het doel van de Vliegtuigentekoop.nl website. 

2,5 Aansprakelijkheid 
Vliegtuigentekoop.nl ontkent elke verantwoordelijkheid voor welke schade dan ook, verlies of schade, veroorzaakt door illegale verwerving van producten die worden aangeboden op de site. In het bijzonder zal Vliegtuigentekoop.nl nimmer aansprakelijk zijn en of door U of derden worden gesteld voor enige schade, verlies of schade aan producten aan en voor adverteerders, veroorzaakt door verkochte producten die niet worden betaald. het feit dat de product kopers bekritiseren van een verkocht product. het feit dat product kopers ontkennen of ontkrachten van een overeenkomst. het feit dat product kopers niet kunnen bestaan in de werkelijkheid.

 2.6 Down-time

Vliegtuigentekoop.nl kan niet aansprekelijk gesteld worden voor de tijd waarop deze